Αλλαγή Ημερομηνίας Αγώνων Frozen Peaks 2020

Αγαπητοί φίλοι/ες,

Η Ο.Ε της Διοργάνωσης FROZEN PEAKS – ΨΥΧΡΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σε παγκόσμιο αλλά και σε εθνικό επίπεδο, που αφορά την μετάθεση ή την αναβολή των αγώνων, εξαιτίας των συνεπειών του Covid-19, αποφάσισε, την μετάθεση όλων των αγώνων της Διοργάνωσης για τις 28 – 31 Μαΐου 2020.

Εάν η σημερινή πανδημία επιμείνει και οι απαγορευτικές διατάξεις παραμείνουν σε ισχύ και το Μάιο, οι αγώνες της Διοργάνωσης FROZEN PEAKS – ΨΥΧΡΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ θα αναβληθούν για το 2021, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Η αναβολή μετά και τη νέα καθορισμένη ημερομηνία του Μαΐου κρίνεται επιβεβλημένη λόγω υλικοτεχνικής υποδομής και καιρικών συνθηκών. Στην περίπτωση αναβολής της Διοργάνωσης για το 2021, όσοι/ες αθλητές/τριες έχουν εγγραφεί και ταχτοποιηθεί οικονομικά μέχρι το Μάιο του 2020, η συμμετοχή τους για το 2021 είναι χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Ο.Ε FROZEN PEAKS – ΚΟΡΥΦΕΣ

Απάντηση

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ