ΟΧΥΡΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Βρίσκεται στο ομώνυμο αντέρεισμα, 2500 μέτρα Β.Α του χωριού Βώλακας.

Είχε ως αποστολή την απαγόρευση των οδεύσεων που συγκλίνουν προς το χωριό, σε συνδυασμό με το οχυρό Καστίλο, την αλληλοϋποστήριξή τους με πυρά πεζικού και πυροβολικού καθώς και την πλαγιοφύλαξη των Καστίλο και Μπαρτίσεβα.

Αποτελούνταν από δύο περίκλειστα στεγανά συγκροτήματα που περιελάμβαναν: τρία απλά πολυβολεία, πέντε διπλά, ένα σύνθετο πολυβολείο-παρατηρητήριο, ένα σύνθετο πολυβολείο-οπτικό σταθμό, ένα αντιαεροπορικό, ένα διπλό ολμοβολείο, τέσσερα παρατηρητήρια, μία απλή έξοδο και μία με πολυβόλο, καθώς και μία με προβολέα. Το ανάπτυγμα των καταφυγίων ήταν 335 μέτρα και το μήκος των υπόγειων στοών συγκοινωνίας 725 μέτρα.

Η αντοχή του ήταν σε μεμονωμένες βολές των 220 χιλιοστών.

Δεν ενοχλήθηκε κατά τις επιχειρήσεις από 6-10 Απριλίου 1941.

Διοικητής του οχυρού ήταν ο Λοχαγός Χατζίκος Γεώργιος και η προβλεπόμενη δύναμη ήταν 14 αξιωματικοί και 297 οπλίτες.

Ηλίας Λ. Κοτρίδης

Απάντηση

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ