Καυσόξυλα

Από την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019 έως την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 θα διατίθενται Βεβαιώσεις Μονίμου Κατοικίας για καυσόξυλα στους συνταξιούχους του ΟΓΑ και στις Ειδικές Κατηγορίες της Κοινότητας Κ. Νευροκοπίου.

Η διάθεση θα πραγματοποιείτε κάθε πρωί από τις 08:30πμ έως 12:30μμ στο γραφείο της Κοινότητας.

(Υποχρεωτικά με ταυτότητα)

Απάντηση

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ