Έναρξη διαδικτυακών διαλέξεων του 7ου κύκλου της Ακαδημίας.

– Δομής Διά Βίου Μάθησης της ΠΑΜΘ

Οι φετινές θεματικές ενότητες: «Δια Βίου Μάθηση, Εκπαίδευση & Απασχόληση» και «Κοινωνία και Ευ ζην εν μέσω πανδημίας»

Την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου ξεκινούν διαδικτυακά οι διαλέξεις του 7ου κύκλου της Ακαδημίας – Δομής Διά Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η «Ακαδημία» αποτελεί μια καινοτόμο και πρωτοποριακή δράση, κατά την οποία καθηγητές του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδoς παραδίδουν εθελοντικά, με τρόπο απλό και κατανοητό, διαλέξεις για όλους τους πολίτες σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα και θεματικά πεδία.

Θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις σε δύο θεματικές ενότητες, στο σύνολο της Περιφέρειας, και ως εκ τούτου, για δεύτερη φορά, λόγω των μη γεωγραφικών περιορισμών, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να τις παρακολουθούν ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους. Ειδικότερα, οι δύο θεματικές ενότητες είναι: «Δια Βίου Μάθηση, Εκπαίδευση & Απασχόληση» και «Κοινωνία και Ευ ζην εν μέσω πανδημίας».

Η πρωτοβουλία, που ξεκίνησε το 2015 στον Έβρο και από το 2016 υλοποιείται, αδιαλείπτως, ταυτόχρονα σε έξι πόλεις σε όλη την Περιφέρεια (Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη, Καβάλα και Δράμα) έχει στόχο τη διά βίου μάθηση και εκπαίδευση των πολιτών, καθώς και τη διασύνδεση της πανεπιστημιακής κοινότητας με την τοπική κοινωνία. Για δεύτερη χρονιά, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο που διαμορφώθηκε από την πανδημία Covid-19, θα διεξάγει το πρόγραμμα διαλέξεων της Ακαδημίας διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας CiscoWebex.

Οι εγγραφές ξεκινούν από τις 20 Ιανουαρίου 2022. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι πολίτες άνω των 18 ετών, κάτοικοι της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με μόνο κριτήριο επιλογής τη σειρά προτεραιότητας εγγραφής, καθώς ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν στην ΑΚΑΔΗΜΙΑ εντελώς δωρεάν, αφού πραγματοποιήσουν ηλεκτρονική εγγραφή. Όσοι εκ των συμμετεχόντων παρακολουθήσουν το 60% των διαλέξεων, θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης στο τέλος του προγράμματος.

Η εγγραφή, το αναλυτικό πρόγραμμα των διαλέξεων, οι ομιλητές, καθώς και όλες οι πληροφορίες που αφορούν στη δράση της Ακαδημίας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας: www.acadimia.eu.

Πρωινός Τύπος

Απάντηση

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ