Αγγελία Εργασίας


Η εταιρεία WONDERPLANT ΑΕ με αντικείμενο την υδροπονική καλλιέργεια τομάτας και έδρα παραγωγικών εγκαταστάσεων την Πετρούσα Δράμας, στα πλαίσια επέκτασης των δραστηριοτήτων της αναζητεί  εργατικό δυναμικό για το νέο θερμοκήπιο, το οποίο θα λειτουργήσει από τον Νοέμβριο του 2021.

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν εντός του Σεπτεμβρίου του 2021.

Προσφέρεται δωρεάν μεταφορά από και προς το θερμοκήπιο, με λεωφορείο το οποίο θα ξεκινάει από το Νευροκόπι, με στάσεις επί της κεντρικής οδού Νευροκοπίου – Δράμας. Οι ενδιαφερόμενες/οι  μπορούν να στείλουν βιογραφικό σημείωμα με τα πλήρη στοιχεία τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@wonderplant.gr  ή να το φέρουν ιδιοχείρως στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Πετρούσα.

Απάντηση

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ