ΕΞΩΚΛΗΣΙ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Σήμερα Τετάρτη 20/5/2020 στις 18:00 στο εξωκλήσι του Αγίου Κωνσταντίνου θα πραγματοποιηθεί εσπερεινος (εφόσον το επιτρέψει ο καιρός)

Απάντηση

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ