Πρόληψη πυρκαγιών στο Νευροκόπι και τις Κοινότητες του.

Τις ημέρες αυτές που η Ελλάδα δοκιμάζεται, απαιτείται η συνδρομή του κάθε Έλληνα και της κάθε Ελληνίδας στην προσπάθεια της διαφύλαξης του φυσικού μας πλούτου. Ως πολίτες αυτής της χώρας οφείλουμε βρισκόμαστε σε κατάσταση ετοιμότητας, προκειμένου να συμβάλλουμε με κάθε μέσο και σε συνεργασία πάντοτε με τις αρμόδιες υπηρεσίας, στο έργο της πρόληψης και της αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών.  

Παρακολουθώντας τις δυσάρεστες εξελίξεις που καταστρέφουν την πατρίδα μας, επιβάλλεται, απέναντι στο μέλλον του τόπου μας και απέναντι στην ποιότητα της ζωής των επιγόνων μας, να είμαστε σε εγρήγορση και να παρέμβουμε όπου και όποτε απαιτηθεί. Στο σύνολο του Δήμου δεν υπάρχει κανένα έργο αντιπυρικής προστασίας, ορισμένα δε χωριά είναι στην κυριολεξία πνιγμένα από δέντρα, χόρτα και γενικά καύσιμη ύλη. Επίσης είναι άγνωστο εάν υπάρχουν σχέδια πυρασφάλειας. Τα δάση είναι πάνω από όλα η ίδια μας η υγεία, η ίδια μας η ζωή.

Στο Νευροκόπι, μια ομάδα νέων ανθρώπων έκανε την δική της υπέρβαση. Δημιούργησε την δική της εθελοντική ομάδα Πολιτικής Προστασίας (1), έτοιμη να ανταποκριθεί οπουδήποτε κληθεί. Για όλους όσους δημιούργησαν την εθελοντική αυτή ομάδα, όλος ο πλανήτης αποτελεί ένα τεράστιο οικοσύστημα, το οποίο απειλείται από την ανθρώπινη κερδοσκοπία ή ολιγωρία. Πρόθεση της ομάδας είναι να κινητοποιήσει την τοπική κοινωνία με σκοπό την αποτελεσματική πρόληψη και εάν απαιτηθεί την συνδρομή της στην κατάσβεση.

<<Κάνε το άλμα πιο γρήγορα από την φθορά>>, Οδυσσέας Ελύτης.

 Όποιος επιθυμεί να συμμετέχει στην Πολιτική Προστασία του Νευροκοπίου και όλων των Κοινοτήτων του, μπορεί να εγγραφεί ως εθελοντής, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του, συμπληρώνοντας την σχετική αίτηση στο παρακάτω link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK9dZw7CUiX1KkjF9viHzbRuMUnXI76sJK2SThkdIMN7tbUw/viewform?fbclid=IwAR1cWbICr2xC4MldoXRK9RaPu73xdjo4mHx9PNvG7EOauyGlJ-1VaMrMyp0

Πλέον των παραπάνω και για οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση υποπέσει στην αντίληψη σας , παρακαλούμε ενημερώστε άμεσα τις υπεύθυνες υπηρεσίες (⏩Πυροσβεστική:199, ⏩Aστυνομία :100).

Επίσης ενημερώνουμε ότι:

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 05.08.2021(Νόμος ν. ΠΝΠ), για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών, επιβλήθηκαν τα παρακάτω μέτρα (2) :

Απαγορεύεται σε ολόκληρη τη χώρα η μετακίνηση, διέλευση ή παραμονή σε δάση, εθνικούς δρυμούς, περιοχές Natura και άλση.

Ταυτόχρονα, για το ίδιο χρονικό διάστημα απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα ή εργασία που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως., π.χ. οξυγονοκόλληση, ή καύση εύφλεκτης ύλης.

Για κάθε παράβαση, εκτός από τις σοβαρές ποινικές κυρώσεις, προβλέπεται στην πρώτη περίπτωση πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ και στη δεύτερη, πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και τη Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2021 και ώρα 06:00. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών και εφόσον υφίσταται η ανάγκη, η εφαρμογή της παρούσας δύναται να παρατείνεται ή να ενεργοποιείται εκ νέου, για χρονικό διάστημα που πάντως δεν υπερβαίνει την 31η Οκτωβρίου 2021.

1. https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en?fbclid=IwAR2RzuLXeMXR0HJrwjKwWgSh1K07ihFQngxcmfDF8Q3SbEIcJwf8mR6jFS0

2. https://www.taxheaven.gr/law/%CE%A0%CE%9D%CE%A005.08.2021/2021

Απάντηση

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ