Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου.

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
ΚΔΒΜ, Κάτω Νευροκοπίου, 23/8/2021

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Κάτω Νευροκοπίου

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου μπορούν να δημιουργηθούν τα παρακάτω τμήματα:

1. Σύνδεση σχολείου – οικογένειας, 50 ώρες
2 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, 50 ώρες
3 Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα, 25 ώρες
4 Αθλητισμός και διατροφή, 25 ώρες

Σε περιπτώσεις αναστολής της δια ζώσης εκπαίδευσης λόγω περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19, τα τμήματα μάθησης θα υλοποιούνται μόνο μέσω τηλε-εκπαίδευσης (εξ αποστάσεως παρακολούθηση).
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης: Στεργιάκου Βασιλική
Τηλ. : 2523350171
Ταχ. Διεύθυνση: Π. Κάβδα 6
Email: kentrokoin1@0724.syzefxis.gov.gr
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
, σύμφωνα με την δημοσίευση της πρόσκλησης.

Απάντηση

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ