ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ο Δήμος Κ. Νευροκοπίου είναι πλούσιος σε εκκλησίες και παρεκκλήσια, που είναι διάσπαρτα σε όλο το λεκανοπέδιο. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου στο Νευροκόπι, χτίστηκε το 1866, ενώ διαθέτει τρίκλιτη βασιλική ξυλόστεγη, με εικόνες του 1874 και περίστωο τριώροφο μνημειακό καμπαναριό.

Ο  Ναός έχει στο εσωτερικό του τέσσερα παρεκκλήσια. «Είναι ναός με περίστωο το οποίο έχει κλειστεί. Τα δυο παρεκκλήσια είναι επάνω στον γυναικωνίτη και τα δυο ήταν εξωτερικά του ναού στο περίστωο, το οποίο έχει προσαρτηθεί τώρα με τα κουφώματα μέσα στο ναό.

Εργασίες συντήρησης και ανάδειξης γίνονται το τελευταίο διάστημα στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Κ. Νευροκοπίου.

Ο εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Κ. Νευροκοπίου, είναι υπεύθυνος για τις εργασίες που υλοποιούνται για την ανάδειξη του ιστορικού αυτού Ιερού Ναού.

Έχει αποκαλυφθεί το μεγαλύτερο τμήμα του τοίχου από την πέτρα και του καμπαναριού. Παράλληλα, γίνεται περιφερειακά υγρομόνωση του ναού για να αποφεύγεται η υγρασία, ενώ ακόμη θα προχωρήσει σε ενεργειακή αναβάθμιση των κουφωμάτων».

Το ένα τμήμα του περιστώου, θα γίνει κανονικό παρεκκλήσι για τις καθημερινές λειτουργίες και το άλλο θα γίνει εκθετήριο με κειμήλια του Ιερού Ναού όπου πολλά από αυτά χρονολογούνται από το 1840».

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ