ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Η ανάπτυξή της κτηνοτροφίας τοποθετείται κυρίως στην εποχή που στην περιοχή κυριαρχούσαν οι Θράκες και συγκεκριμένα οι Ήδωνες.

Η περιοχή του Νευροκοπίου, από τα παλιά τα χρόνια παρουσιάζει μόνιμη εγκατάσταση κτηνοτρόφων λόγω της πλούσιας βιοποικιλότητας. Τους καλοκαιρινούς μήνες φιλοξενούσε και κτηνοτρόφους από άλλες περιοχές της Ελλάδος λόγω του κλίματος.

Το ανάγλυφο του εδάφους και η πλούσια βιοποικιλότητα σε συνδυασμό με την ιστορία και την παράδοση συμβάλουν σημαντικά και στην ανάπτυξη της βιολογικής κτηνοτροφίας.

.

Να σημειώσουμε ότι αυξήθηκε σημαντικά η εκτροφή των βοοειδών κυρίως ελευθέρας βοσκής. Μια από αυτές είναι και η γνωστή φάρμα «Φάρμα το Βοσκοτόπι». Επίσης έντονη είναι και η δραστηριότητα των κτηνοτρόφων με τα αιγοπρόβατα. Όλες είναι οικογενειακές επιχείρησης στις οποίες τα μέλη εργάζονται από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου. Στην περιοχή του Δήμου εκτρέφεται ο ελληνικός βούβαλος στις όχθες του ποταμού Νέστου και μια αρχέγονη φυλή, η Βραχυκερατική της φάρμας κ Μόνιου.

.

Το δυσάρεστο είναι ότι τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται έντονη μύωση της δραστηριότητας των κτηνοτρόφων στην περιοχή και κυρίως στα κατσίκια. Με την έλλειψη των «φυσικών κηπουρών της φύσης» τα δάση πλέον έχουν πυκνώσει και είναι δύσκολη η πρόσβαση σε αυτά.      

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ