Ε.Ε πατάτες – στατιστικά παραγωγής, εμπορίου και μεταποίησης

Το 2020 στις 27 χώρες της ΕΕ, παράχθηκαν συνολικά 55 εκατομμύρια τόνοι πατάτας. H ποσότητα αυτή ήταν μειωμένη κατά 27 % σε σχέση με το 2019.

Πρώτη παραγωγός χώρα ήταν η Γερμανία με 21.2 % της συνολικής ποσότητας (11.7 εκ τόνοι), ενώ ακολουθούν η Πολωνία, η Γαλλία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Δανία, η Ρουμανία, η Εσθονία, κπλ…

Η Ελλάδα ήταν στην 16η θέση, με ποσοστό 0,6 % της συνολικής παραγωγής, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 320 χιλιάδες τόνους περίπου.

Οι πατάτες στην ΕΕ-27 το 2020 καλλιεργήθηκαν σε 4,1 εκατομμύρια στρέμματα. H έκταση αυτή αντιστοιχεί σε περίπου 1,7 % του συνόλου της καλλιεργήσιμης γης στην ΕΕ. Στην Ελλάδα η συνολική καλλιεργούμενη γεωργική γη ανέρχεται σήμερα σε περίπου 32 εκατομμύρια στρέμματα. Στο λεκανοπέδιο Νευροκοπίου καλλιεργούνται  πατάτες σε 30-35 χιλιάδες στρέμματα, δηλαδή στο 1 % της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης της Ελλάδας.

Η αξία σε βασικές τιμές (συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων) της ωμής πατάτας (συμπεριλαμβανομένων και των σπόρων) που παρήχθησαν σε ολόκληρη την ΕΕ το 2020, ήταν περίπου 12,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει το 3,1 % της αξίας της συνολικής γεωργικής παραγωγής της ΕΕ το 2020. Στην Ελλάδα η αξία του παραγόμενου προϊόντος ανήλθε στα 217 εκατομμύρια.

Το 2020 η Ε.Ε εισήγαγε 590 χιλιάδες τόνους πατάτας, ενώ εξήγαγε 1,4 εκατομμύρια τόνους. Η μισή ποσότητα των εξαγωγών αφορούσε σε σπόρους παραγωγής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ως προς την εμπορικότητα, παρουσιάζει ο τομέας της επεξεργασίας. Η αξία των προϊόντων της επεξεργασίας της πατάτας, εκτιμάται στα 9,1 δις το 2019, ποσό που αντιστοιχεί στο 1,6 % της συνολικής αξίας του τομέα παραγωγής της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας τροφίμων. Η διαδικασία επεξεργασίας της πατάτας, πραγματοποιείται κυρίως στην Ολλανδία, το Βέλγιο, την Αγγλία, την Γαλλία, την Γερμανία και την Ιταλία. Η βιομηχανοποίηση της επεξεργασίας έδωσε την δυνατότητα προπαρασκευής και  μεταποίησης της πατάτας σε διάφορα προϊόντα, όπως, παγωμένη ωμή ή μαγειρεμένη σε ατμό ή σε βράση. Η Γερμανία είχε την μερίδα του λέοντος της προπαρασκευασμένης πατάτας ή της μεταπράτησης της σε αλεύρι, φαγητό ή πατατάκια. Η Ολλανδία παράγει μεγάλες ποσότητες κατεψυγμένων chips, ενώ η Αγγλία διατηρεί τα πρωτεία στα crisps. Σημαντικό μερίδιο  κατέχει και η μετατροπή της πατάτας σε άμυλο.

Η μέση έκταση  των χωραφιών ήταν 8 στρέμματα. Στην Δανία η μέση έκταση φτάνει τα 206 στρέμματα, ενώ η μικρότερη έκταση παρατηρείται στην Ρουμανία και στην Βουλγαρία με 2 στρέμματα.

Οι τιμές πώλησης παραγωγού, ποικίλουν ανάλογα με την χώρα, την χρονιά, τον τύπο της πατάτας, κλπ.. Τα στοιχεία πώλησης που δημοσιεύει η Eurostat δεν είναι ακριβή όσο αφορά την ελληνική πραγματικότητα. Σε κάθε περίπτωση όμως, το σύνολο των στοιχείων της έκθεσης, ανεξάρτητα από την ακρίβεια τους, είναι χρήσιμα για την διερεύνηση των τάσεων της παραγωγής, του εμπορίου και της μεταποίησης της πατάτας.

Η έκθεση δημοσιεύεται κάθε τρία χρόνια.

Περισσότερα εδώ

Απάντηση

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ