Οι καταβόθρες ως αξιοθέατο και ως λόγος ανησυχίας

Το λεκανοπέδιο ή το οροπέδιο Νευροκοπίου είναι ένας περίκλειστος γεωγραφικός χώρος, που περιβάλλεται από βουνά, τα οποία από την πλευρά του Νότου κυριολεκτικά το φράσσουν. Όλα τα νερά του Νευροκοπίου, όπου το ύψος της βροχής  από τον Νοέμβριο έως τον Μάρτιο, φτάνει τα 60- 75 εκ, συγκεντρώνονται στις καταβόθρες του Οχυρού. Όταν οι καταβόθρες δεν μπορούν να απορροφήσουν την ποσότητα νερού που συγκεντρώνεται στην λεκάνη απορροής του Οχυρού, προκαλούνται τα γνωστά πλημμυρικά φαινόμενα, των οποίων μάλιστα η συχνότητα είναι εντονότερη τα τελευταία χρόνια.

Στα καταστροφικά αποτελέσματα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τις συνέπειες, στην καλλιεργητική δραστηριότητα, όπως και στην πανίδα και της χλωρίδα της περιοχής. Επιπλέον, μια πιο σύγχρονη οικονομική και οικολογική  θεώρηση του θέματος, μας υποχρεώνει να εξετάσουμε και το ζήτημα της μη αξιοποίησης του νερού στην κατεύθυνση της παραγωγής ενέργειας. Τα νερά που απορροφώνται από τις καταβόθρες σχηματίζουν το σπήλαιο πηγών Αγγίτη (Μααράς) στη βάση του βουνού Άγ. Παύλος, το οποίο αποτελεί την νοτιοδυτική απόληξη του Φαλακρού. Το σπήλαιο του Αγγίτη θεωρείται το μεγαλύτερο ποτάμιο σπήλαιο στην Ελλάδα, με μήκος περί τα 15 χιλιόμετρα δαιδαλώδους διαδρομής, από την οποία τα 12 χιλιόμετρα περίπου έχουν χαρτογραφηθεί.

Από τις 18 συνολικά καταβόθρες, μόνο οι πέντε είναι ενεργές. Στο σημείο αυτό αναφύεται ένα σοβαρό πρόβλημα, γιατί οι υπόλοιπες καταβόθρες είναι ανενεργές, γιατί δηλαδή έχουν κλείσει, επίσης έχουν κλείσει μόνο εξαιτίας φυσικών προσχώσεων ;

Στην λεκάνη του Οχυρού, συγκεντρώνονται τα νερά του Μυλορέματος, του ρέματος του Βαθυτόπου και του Καρβουνορέματος. Παραπλεύρως  των ρεμάτων υπάρχουν πολλοί ανεξέλεγκτοι σκουπιδότοποι, τα σκουπίδια των οποίων συμπαρασύρονται σε κάθε πλημμύρα. Εδώ ανακύπτει επίσης ένα σοβαρό ερώτημα, το οποίο πρέπει να μας ανησυχεί, που καταλήγουν τα σκουπίδια αυτά ;

Aν πριν 40-50 χρόνια τα σκουπίδια της περιοχής ήταν κυρίως βιοδιασπώμενα, σήμερα δεν είναι. Στην φωτογραφία βλέπεται το ποτάμι να συμπαρασύρει προς τις καταβόθρες ό,τι σκουπίδι συνάντησε στην διαδρομή του.  

Οι καταβόθρες κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, οπότε μπορεί είναι προσβάσιμες, αποτελούν μια εξαιρετική τουριστική ατραξιόν, ιδιαίτερα μάλιστα σε συνδυασμό με τα σημαντικά ιστορικά τοπόσημα της περιοχής.  

Απάντηση

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ