Στάρτιτσα, Άγιος Νικόλαος 1906

Ο Άγιος Νικόλαος του Περιθωρίου, χτίστηκε το 1835, σώζονται ξυλόγλυπτα εξαιρετικής τέχνης και εικόνες ανώνυμων αγιογράφων.

Ο Άγιος Νικόλαος σήμερα

Απάντηση

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ