ΟΧΥΡΑ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΤΑ ΟΧΥΡΑ

Η Γραμμή Μεταξά περιλάμβανε τα ακόλουθα 21 Οχυρά κατά σειρά από δυτικά, περιοχή Μπέλες, προς ανατολικά – ΒΑ. Ξάνθης.

Αξίζει να τονίσουμε ότι το μεγαλύτερο τμήμα της Γραμμής βρίσκεται στον Δήμο Κάτω Νευροκοπίου. Με bold τα Οχυρά στην περιοχή Νευροκοπίου.

    Οχυρό Ποποτλίβιτσα

    Οχυρό Ιστίμπεη

    Οχυρό Κελκαγιά

    Οχυρό Αρπαλούκι

    Οχυρό Παληουριώνες

    Οχυρό Ρούπελ

    Οχυρό Καρατάς

    Οχυρό Κάλη

    Οχυρό Περσέκ (Δήμος Νευροκόπιου)

    Οχυρό Μπαμπαζώρα (Κάτω Νευροκόπι)

    Οχυρό Μαλιάγκα (Δήμος Νευροκόπιου)

    Οχυρό Περιθώρι (Δήμος Νευροκόπιου)

    Οχυρό Παρταλούσκα (Δήμος Νευροκόπιου)

    Οχυρό Ντάσαβλη (Δήμος Νευροκόπιου)

    Οχυρό Λίσσε (Δήμος Νευροκόπιου)

    Οχυρό Πυραμιδοειδές (Δήμος Νευροκόπιου)

    Οχυρό Καστίλλο (Δήμος Νευροκόπιου)

    Οχυρό Άγιος Νικόλαος (Δήμος Νευροκόπιου)

    Οχυρό Μπαρτίσεβα (Δήμος Νευροκόπιου)

    Οχυρό Εχίνος

    Οχυρό Νυμφαία

Απάντηση

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ