Το Νευροκόπι, 100 και πλέον χρόνια πριν !!!

Μια άποψη του Νευροκοπίου. Η φωτογραφία είναι αχρονολόγητη !!!

Από την διδακτορική διατριβή του κ. Καραθανάση Αθανάσιου {1987, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) }, Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ.

Βασική πηγή της παραπάνω διατριβής αποτελεί το παρακάτω βιβλίο, το οποίο αποτελεί ιστορική παρακαταθήκη για τον τόπο, των ΄΄”Αγίων” Μητροπολιτών Νευροκοπίου, Νικόδημου και Θεωδόρητου !!!

Απάντηση

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ