……………….Υπογράφηκαν οι κορωνοενισχύσεις για την πατάτα

Κατά πάσα πιθανότητα μετά το Πάσχα οι πρώτες πιστώσεις στα μέσα Μαΐου Του Θανάση Πολυμένη ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ του περασμένου Σαββάτου

Περισσότερα

ΦΑΣΟΛΙΑ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Όχι άδικα στην ξεχωριστή θέση στις προτιμήσεις του κόσμου, κατέχουν και τα φασόλια Νευροκοπίου. Πατάτες και φασόλια αποτελούν κύρια πηγή

Περισσότερα

Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ)

9.6.2001       EL          Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων                   C 166/29 Δημοσίευση αιτήσεως καταχωρίσεως κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 2

Περισσότερα
ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ