Συμβολικός αποκλεισμός του Τελωνείου Εξοχής για τις κορονοενισχύσεις !!!

Στις  23 Αυγ 2021, οι αγρότες της περιοχής Νευροκοπίου έκλεισαν συμβολικά και για ελάχιστα λεπτά το τελωνείο της Εξοχής. Στην

Περισσότερα

Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ)

9.6.2001       EL          Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων                   C 166/29 Δημοσίευση αιτήσεως καταχωρίσεως κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 2

Περισσότερα