ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΧΥΡΩΝ

Η οχυρωματική αυτή γραμμή αποτελούνταν κυρίως από υπόγειες σήραγγες που περιλάμβαναν επιμέρους επίγεια οχυρά συγκροτήματα, με παρατηρητήρια, πυροβολεία, πολυβολεία κ.λπ.,

Περισσότερα