Σύσταση διακομματικής επιτροπής, με σκοπό την ανάπτυξη της Θράκης

του Γεώργιου Μουρουζίδη

Πρόσφατα, δημοσιεύθηκε η κυβερνητική πρόθεση για τη σύσταση διακομματικής επιτροπής, με σκοπό την ανάπτυξη της Θράκης. Σε λίγα χρόνια και με βάση την πληθυσμιακή εξέλιξη ένθεν και ένθεν των ελληνοτουρκικών συνόρων, ο πληθυσμός της Αδριανούπολης θα αριθμεί περισσότερο από τον συνολικό πληθυσμό της Θράκης. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, ανέρχεται στα 11, 5 χιλιάδες € περίπου, ποσό που αντιστοιχεί στο μισό του αντίστοιχου της Περιφέρεις Αττικής το οποίο ξεπερνάει τις 22.000 € https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9618249/1-26022019-AP-EN.pdf/f765d183-c3d2-4e2f-9256-cc6665909c80

O μέσος όρος του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα ήταν το 2019 : 18.500 €. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_08_10/default/table?lang=en

Η περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συγκαταλέγεται στις φτωχότερες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλες επίσης φτωχές περιφέρειες της Ε.Ε είναι : της Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας και των Νησιών του ΒΑ Αιγαίου.Το μεταπολεμικό μοντέλο ανάπτυξης της χώρας, συγκέντρωσε τις δομές εξουσίας και την διαχείριση του δημόσιου χρήματος στο κέντρο, όπου ζει ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας. Εάν στην Ευρώπη τα ελλείμματα του Νότου είναι τα πλεονάσματα του Βορρά, στη χώρας μας, τα πληθυσμιακά και οικονομικά ελλείμματα της υπαίθρου και της περιφέρειας, είναι η ανάπτυξη της Αττικής.

Η Ελλάδα είναι μια χώρα 10,5 εκατομμυρίων κατοίκων, από τους οποίους:5,5 εκ. ζουν στο λεκανοπέδιο της Αττικής,1,5 εκ. ζουν στο Νομό Θεσσαλονίκης2,5 – 3 εκ. ζουν στις πρωτεύουσες των νομών.Στην ελληνική ύπαιθρο δηλαδή, κατοικούν είτε από ανάγκη είτε από επιλογή, λιγότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι.Εάν δε ληφθεί επίσης υπόψη ότι, η ελληνική ύπαιθρος αντιμετώπιζε και θα αντιμετωπίσει (πάλι μετά τον κορωνοϊό) διπλό brain drain, ποιά μυαλά θα μείνουν για να αναστρέψουν την πορεία της παρακμής;Στη Θράκη, επιχειρήθηκε κατά καιρούς η παροχή κινήτρων, με σκοπό την ανάπτυξη της. Κυριότερη προσπάθεια ήταν αυτή της δεκαετίας του 90, η οποία δυστυχώς δεν απέφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Πολλές επιχειρήσεις αφού επωφελήθηκαν από τα κίνητρα και τις επιδοτήσεις, στη συνέχεια είτε τα ιδιοποιήθηκαν, είτε μετέφεραν τις επιχειρήσεις τους αλλού. Το τραγικό της υποθέσεως, πλέον της έλλειψης ελέγχου, ήταν ότι πολλά από τα κίνητρα της Θράκης, παραχωρήθηκαν στην συνέχεια και σε άλλες περιοχές της χώρας και μάλιστα πολύ κεντρικές.

Όσο το πολιτικό σύστημα θα εξακολουθεί να κινείται στην ίδια συγκεντρωτική λογική, η χώρα θα μοιάζει να επιχειρεί να περιχαρακωθεί στο κλεινόν άστυ, προκειμένου να περισώσει ότι απομείνει από τον τουρκικό αναθεωρητισμό.Με τις γνωστές συμβατικές μεθόδους μικρών και αδύναμων ΄΄ πολιτικών ΄΄ της περιφέρειας, που ικετεύουν για τον τόπο τους, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα.

Απάντηση

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ