Η Ανέγερση Σχολείου στο Νευροκόπι. Αναζήτηση νέου Αναδόχου !!!

Το εξαιρετικό Σχολείο της φωτογραφίας, θεμελιώθηκε στις 27 Μαϊ 1927. Ήταν μια μέρα διαφορετική από τις άλλες, οι κάτοικοι νιώθανε την ανάγκη, η εποχή διψούσε για μόρφωση και η κοινωνία προσέβλεπε σε ένα καλύτερο μέλλον των παιδιών της.

Η ιστορική εφημερίδα  «ΘΑΡΡΟΣ» της Δράμας, έγραφε την επομένη :

«Χθές Κυριακήν και μετά την θείαν λειτουργίαν, χοροστατούντος του Σεβ.Μητροπολίτου κ. Φιλοθέου και λειτουργούντος άπαντος του κλήρου, ετέθη μετά πάσης μεγαλοπρεπείας ο θεμέλιος λίθος του νεοανεγειρομένου  εξατάξιου εν Ζυρνόβω Σχολείου». Μετά την λειτουργία κλήρος και λαός, με την στρατιωτική μουσική να προπορεύεται κατευθύνθηκαν στο χώρο του υπό ανέγερση Σχολείου. Εκ μέρους της κοινότητας Νευροκοπίου, πρόποση έκανε ο έμπορος Μιχ. Κεκελέκης, ο οποίος αναφέρθηκε στην ιστορία των σχολείων από την αρχαιότητα.

Η δυσπραγούσα πολιτεία της εποχής εκείνης δεν μπορούσε να ανταποκριθεί σε όλες τις κοινωνικές και εθνικές απαιτήσεις, έτσι στην ανοικοδόμηση του Σχολείου συνέβαλε και η κοινωνία του τόπου, τόσο οικονομικά, όσο και με προσωπική εργασία. Τέτοια ήταν η αίσθηση της κοινωνικής προσφοράς τότε. Στο Σχολείο φοίτησαν και έμαθαν τα πρώτα τους γράμματα, χιλιάδες μαθητές.

Στην τελετή της θεμελίωσης παρέστησαν όλες οι αρχές, χιλιάδες κόσμου, οι δάσκαλοι και οι πρόεδροι όλων των γειτονικών χωριών, οι διοικητές και οι διευθυντές όλων των υπηρεσιών.

Παρά τα προβλήματα στατικότητας, τα οποία φέρεται να έχει, το Σχολείο  αποτελεί ένα νεοκλασικό κόσμημα της περιοχής  και ως τέτοιο θα πρέπει να το διαχειριστούν όσοι έχουν την ευθύνη της χρήσης του.  Εάν η ανέγερση Σχολείου την εποχή εκείνη είχε να εκπληρώσει πλέον των παιδαγωγικών και εθνικές ανάγκες, ανάλογοι λόγοι εξακολουθούν να υφίστανται και σήμερα.

Το νέο Σχολείο θα κατασκευασθεί μόνο με την δυναμική κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, προκειμένου να πιεστούν ώστε να κινητοποιηθούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις, μέχρι την Κυβέρνηση. Αν ποτέ δε, τελεσφορήσουν οι προσπάθειες για την ανέγερση νέου σχολείου, οι οποίες επί του παρόντος φαντάζουν λίγο μακρινές, αυτό θα πρέπει να σεβαστεί και να μην επισκιάσει το σημερινό. Την περίοδο αυτή έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες ανεύρεσης νέου αναδόχου.     

Απάντηση

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ