?????? ?????? ???? ???????????

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) ιδρύθηκε στις 7 Οκτωβρίου 1983, με τον νόμο 1397/83 στα πλαίσια της μεταρρύθμισης και της αναβάθμισης της δημόσιας υγείας. Οι μονάδες υγείας χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, όπως παρακάτω:

Κέντρα Υγείας : 322 μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με σκοπό την πρόληψη, την θεραπεία και την αποκατάσταση.

ΤοΜΥ : 239 μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Νοσοκομεία : 73 νοσοκομεία με σκοπό την παροχή δευτεροβάθμιας/τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δηλαδή την ενδονοσοκομειακή περίθαλψη.

Το ?έ???? ???ί?ς ?ά?? ????????ί??, θεμελιώθηκε την 3-6-1984. Το Κ.Υ Κάτω Νευροκοπίου, παρά τις πολλές δυσκολίες στην εκπλήρωση της αποστολής του, αποτέλεσε τομή, στην υγειονομική φροντίδα των κατοίκων της περιοχής. Ορισμένα από τα σημερινά θέματα που αντιμετωπίζει το Κ.Υ Νευροκοπίου είναι, η περιορισμένη επάνδρωση, η αδυναμία 24ωρης κάλυψης της περιοχής με ασθενοφόρο, η ανυπαρξία πρόληψης και η απόσταση του από τους μακρινούς οικισμούς. Σε κάθε περίπτωση το Κέντρο Υγείας επιτελεί ένα σημαντικό έργο στον τόπο μας και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του, πρέπει να βρίσκεται διαρκώς ψηλά στις προτεραιότητες των υπευθύνων. Η ποιότητα της υγειονομικής κάλυψης μιας περιοχής, αποτελεί κριτήριο για την επιλογή της ως τόπου μονίμου κατοικίας, ιδιαίτερα για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας Κ.Υ : 2523022222

Απάντηση

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ