Επίδομα Θέρμανσης

Του Γεώργιου Μουρουζίδη

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-12/a1275_2020fek.pdf η απόφαση για το επίδομα θέρμανσης.

Συγκεκριμένα, το ύψος του επιδόματος για αγορές καυσίμων θέρμανσης καθορίζεται στο ποσό των 220 ευρώ, πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή επιδότησης ανά οικισμό στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία. Το εν λόγω ποσό προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου. Το ύψος του συντελεστή για τις κοινότητες του Δήμου Νευροκοπίου, είναι όπως παρακάτω :

Γρανίτης: 1,3 Κατάφυτο: 1,26 Βώλακας: 1,24 Βαθύτοπος: 1,23 Κάτω Βροντού:1,22 Περιθώρι: 1,19 Δασωτό: 1,15 Εξοχή: 1,15 Παγονέρι: 1,14 Μικρομηλιά: 1,12 Οχυρό: 1,11 Αχλαδιά: 1,11 Λευκόγεια: 1,09 Χρυσοκέφαλο: 1,09 Νευροκόπι: 1,08 Μικροκλεισούρα: 1,02 Πέρασμα: 1,02 Ποταμοί: 0,98 Παραδείγματα υπολογισμού του επιδόματος θέρμανσης για οικογένεια με δύο παιδιά: Ποταμοί: 220 (Βασικό ποσό) Χ 0,98 (Συντελεστής) = 215,60 + [10 % (1ο παιδί) +10 % (2ο παιδί) ] = 215,60 + 21,56 + 21,56 = 258,72 €. Χρυσοκέφαλο: 220 (Βασικό ποσό) Χ 1,09 (Συντελεστής) = 260 + [10 % (1ο παιδί) +10 % (2ο παιδί) ] = 239,8 + 23,98 + 23,98 = 287,76 €.

nevrokopi.info

Με βάση το συντελεστή 1,08 το δικαιούμενο ποσό για την κοινότητα του Νευροκοπίου είναι 285,12 €. Ερώτημα αποτελεί το γεγονός ότι, τα χωριά της ίδιας περιοχής έχουν τόσο διαφορετικούς μεταξύ τους συντελεστές, με μεγάλη μάλιστα διακύμανση από 0,98 έως1,3.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, ο συντελεστής θέρμανσης προέκυψε από τον υπολογισμό των βαθμοημερών, οι οποίες αποτελούν δείκτη για τη δριμύτητα κλίματος μιας περιοχής και χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των φορτίων θέρμανσης ενός κτιρίου και της απαιτούμενης κατανάλωσης ενέργειας για τη θέρμανση του. Στο σημείο αυτό ενδιαφέρον θα είχε να βλέπαμε κάπου αναρτημένη και δημοσιευμένη τη βάση δεδομένων, η οποία χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό των συντελεστών επιδόματος. Δηλαδή στους Ποταμούς, οι ανάγκες θέρμανσης είναι χαμηλότερες από την Αράχωβα, στην Μικροκλεισούρα μικρότερες από την Νάουσα, και στην κοινότητα Νευροκοπίου και το χωριό μου (το Χρυσοκέφαλο) χαμηλότερες από την Κοζάνη και την Φλώρινα.

Ανεξάρτητα από τις συγκρίσεις, τα ποσά της επιδότησης δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες θέρμανσης μιας περιοχής με 7-8 μήνες Χειμώνα.

Αυτά, από το ξεχασμένο πλην τίμιο Νευροκόπι !!!

Απάντηση

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ